Täysistunnon pöytäkirja 44/2005 vp

PTK 44/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

44. PERJANTAINA 22. HUHTIKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Kauppila /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Eero Lankia /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.4. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd

24.—26.4. edustaja

 • Liisa Jaakonsaari /sd

25.—27.4. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk

25.—28.4. edustajat

 • Markku Laukkanen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Kimmo Sasi /kok

25.—29.4. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Irina Krohn /vihr

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.4. edustaja

 • Mikko Elo /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.4. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on eilen antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 35—49/2005 vp.

__________

Eduskunnan pankkivaltuutetut

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Ben Zyskowicz pyytää vapautusta eduskunnan pankkivaltuutettujen jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 26. päivänä huhtikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Jyrki Katainen pyytää vapautusta Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 26. päivänä huhtikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta ja tieliikennelain väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 15.30. Tuolloin on tarkoitus suorittaa valtiontalouden kehyksiä vuosille 2006—2009 koskevasta valtioneuvoston selonteosta annetun valtiovarainvaliokunnan mietinnön pöydällepano.

Täysistunto keskeytetään kello 13.25.

Täysistuntoa jatketaan

kello 15.30

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

4) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2006—2009

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 15.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen