Täysistunnon pöytäkirja 44/2008 vp

PTK 44/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

44. PERJANTAINA 25. HUHTIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Merikukka Forsius /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Merja Kyllönen /vas
 • Eero Lehti /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Paavo Väyrynen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.4. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

27.—29.4. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Timo Soini /ps

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.4. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Ilkka Viljanen /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 25.4.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 43—50/2008 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 145, 146, 149, 153, 155, 156, 165, 170—174, 178—196, 198, 204, 205/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 43/2/2008

Yleiskeskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin äänestetään käsittelyn pohjaa koskevasta ehdotuksesta.

Valiokunnan ehdotus "jaa", ed. Pentti Tiusasen ehdotus "ei".

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 110, ei 52, tyhjiä 2; poissa 35.

( Ään. 1 )

Puhemies:

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

5 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 28/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen