Täysistunnon pöytäkirja 44/2009 vp

PTK 44/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

44. PERJANTAINA 24. HUHTIKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.00—13.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Ville Niinistö /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok (13.17)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.4. edustajat

 • Martti Korhonen /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

27.—29.4. edustajat

 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kimmo Sasi /kok

27.—30.4. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23. ja 24.4. edustaja

 • Maria Guzenina-Richardson /sd

24.4. edustaja

 • Ville Niinistö /vihr

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 24.4.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 57—62/2009 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevien rangaistussäännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen IMDG-säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2009 vp

Puhemies:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen liitteen muutoksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen liitteen muutokset.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 89/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

6) Valtioneuvoston selonteko hankintalakiuudistuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 7/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 29.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamista koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 228/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 28.4.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen