Täysistunnon pöytäkirja 44/2014 vp

PTK 44/2014 vp

Tarkistamaton versio 1.3

44. PERJANTAINA 25. HUHTIKUUTA 2014

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.00—13.32).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Heikki Autto /kok (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Pia Kauma /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Anna Kontula /vas (e)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Petteri Orpo /kok (s)
 • Heli Paasio /sd
 • Tom Packalén /ps
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Arto Satonen /kok
 • Alexander Stubb /kok
 • Eero Suutari /kok
 • Eila Tiainen /vas
 • Jani Toivola /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Juha Väätäinen /ps
 • Tuula Väätäinen /sd (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (s)
 • Peter Östman /kd

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 24.4.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 44—52/2014 vp.

__________

Kansalaisaloitteet

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnalle on 24.4.2014 toimitettu kansalaisaloite "Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla" (M 2/2014 vp).

__________

Kertomukset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan tilintarkastajat ovat 3.4.2014 antaneet eduskunnalle tilintarkastuskertomuksen eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2013 (K 8/2014 vp), tilintarkastuskertomuksen Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2013 (K 9/2014 vp) sekä tilintarkastuskertomuksen Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2013 (K 10/2014 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 121, 147, 152, 211, 216—227, 230, 235—237, 241, 243, 248, 260/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 23.4.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 42/6/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

107 §

Jussi Halla-aho /ps:

Arvoisa herra puhemies! Mietintöön jätetyn vastalauseen mukaisesti esitän 107 §:n poistamista.

Jussi Niinistö /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Halla-ahon esitystä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Jussi Halla-aho on Jussi Niinistön kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Jussi Halla-ahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 107 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 126, ei 35; poissa 38.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

2) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2013

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 1/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 45/7/2014

3) Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2012

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 17/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 29.4.2014 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 216/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2014 vp

Lakialoite  LA 31/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 29.4.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 29.4.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi: