Täysistunnon pöytäkirja 45/2010 vp

PTK 45/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

45. TORSTAINA 29. HUHTIKUUTA 2010

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.03—18.01) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (18.01—18.53).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok (e)
 • Marko Asell /sd (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Timo Juurikkala /vihr (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ulla Karvo /kok (e)
 • Jyrki Kasvi /vihr (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Timo Kaunisto /kesk (e)
 • Matti Kauppila /vas (e)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Jari Larikka /kok (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Juha Mieto /kesk (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Satu Taiveaho /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tuulikki Ukkola /kok (s)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Pia Viitanen /sd
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Pertti Virtanen /ps (e)
 • Antti Vuolanne /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Arja Karhuvaara /kok (17.02)

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Reumapotilaiden hoidon sekä terveydenhuollon tason turvaaminen

Äänestykset

Välikysymys  VK 2/2010 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös ed. Päivi Räsäsen ym. välikysymyksestä. Keskustelu asiasta päättyi 28.4.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 44/5/2010

Esitän nyt työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin tätä puhemiehen ehdotusta on ed. Päivi Räsänen ed. Rakel Hiltusen, ed. Erkki Virtasen ja ed. Pietari Jääskeläisen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viipymättä määrätietoisiin toimenpiteisiin reumasairauksien korkeatasoisen hoidon turvaamiseksi ja laatii ohjeistuksen, jolla reuman vaativa leikkaushoito sekä lastenreuman hoito ja kuntoutus keskitetään erityistason hoidosta vastaavaan Heinolan valtakunnalliseen toimintayksikköön, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen äänin

jaa 92, ei 56; poissa 51.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 153 ja 158 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 §:n, eduskunnan työjärjestyksen 73 §:n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

8) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta se-kä hallinnosta vuodelta 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 8/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

9) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 9/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokuntaan.

10) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 10/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi luotsauslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 251/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 4.5.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​