Täysistunnon pöytäkirja 46/2002 vp

PTK 46/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

46. PERJANTAINA 19. HUHTIKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Klaus Bremer /r
 • Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Anne Huotari /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Markku Markkula /kok
 • Raimo Mähönen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Ismo Seivästö /kd
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.4. edustajat

 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jari Vilén /kok

22. ja 23.4. edustaja

 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.4. edustajat

 • Susanna Rahkonen /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.4. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Ilkka Taipale /sd

19.—23.4. edustaja

 • Markku Markkula /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 52—59/2002 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 17. päivänä huhtikuuta 2002 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 34—73/2002 vp.

__________

Muutos valtioneuvoston kokoonpanossa

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 19. päivänä huhtikuuta 2002 pyynnöstä vapauttanut puolueen puheenjohtaja, valtiotieteen lisensiaatti, kansanedustaja Osmo Heikki Kristian Soininvaaran valtioneuvoston jäsenyydestä peruspalveluministerinä käsittelemästä sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita.

Samalla tasavallan presidentti on nimittänyt ja määrännyt oikeustieteen ylioppilas, kansanedustaja Eva Rita Katarina Biaudet’n valtioneuvoston jäseneksi ja peruspalveluministeriksi käsittelemään sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita.

__________

Ulkoasiainvaliokunnan jäsenet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Biaudet’n tilalle valitaan uusi varajäsen ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 23. päivänä huhtikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 4/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain ja rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain sekä takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta eräissä tapauksissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 45/1/2002

Viime istunnossa asia pantiin pöydälle tähän istuntoon.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 47/11/2002

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​