Täysistunnon pöytäkirja 46/2005 vp

PTK 46/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

46. KESKIVIIKKONA 27. HUHTIKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tony Halme /ps
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Irina Krohn /vihr
 • Esko Kurvinen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Rask /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Minna Sirnö /vas
 • Reijo Laitinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.4. edustaja

 • Mikko Alatalo /kesk

27.4. edustajat

 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko Kurvinen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk

27. ja 28.4. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

27.—29.4. edustaja

 • Arja Alho /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.4. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

27.4. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Pehr Löv /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Rask /sd

27. ja 28.4. edustaja

 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk

27.—29.4. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kauko Juhantalo /kesk

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Hallitusohjelman kehitysapusitoumuksen toteutuminen

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 2/2005 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Räsäsen ym. allekirjoittamaan välikysymykseen n:o 2 hallitusohjelman kehitysapusitoumuksen toteutumisesta.

Valtioneuvoston vastauksen ja ed. Räsäsen puheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Nopeatahtisessa keskusteluosuudessa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia, ja sen jälkeen käytettävät puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Sitten kun välikysymyksen johdosta käyty keskustelu on päättynyt, esitän eduskunnan hyväksyttäväksi työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon. Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaan jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 48/1/2005

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 22/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 85 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 23/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain, ajoneuvolain ja ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 267/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 62/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 20.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​