Täysistunnon pöytäkirja 46/2012 vp

PTK 46/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

46. TORSTAINA 3. TOUKOKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.56) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.56—19.32).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Jussi Halla-aho /ps (s)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Mikael Jungner /sd
 • Arja Juvonen /ps
 • Jouko Jääskeläinen /kd (e)
 • Saara Karhu /sd
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Osmo Kokko /ps
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Markus Lohi /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Erkki Virtanen /vas
 • Ville Vähämäki /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Erkki Virtanen /vas (16.15)
 • Pertti Salolainen /kok (16.26)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 34/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, tarkastusvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, tarkastusvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

3) Laki tuloverolain 50 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 9/2012 vp (Juha Sipilä /kesk ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 70/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muutoksen hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 12/2011 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle Venäjän federaation kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 10/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 ja 24 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 144/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 4.5.2012 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​