Täysistunnon pöytäkirja 46/2013 vp

PTK 46/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

46. PERJANTAINA 26. HUHTIKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.02—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 43 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Juho Eerola /ps (e)
 • Markku Eestilä /kok
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Jukka Gustafsson /sd (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Olli Immonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps (e)
 • Timo Kalli /kesk (e)
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Pentti Kettunen /ps (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Silvia Modig /vas
 • Lasse Männistö /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Eero Suutari /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (s)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Ville Vähämäki /ps
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 25.4.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 43, 44/2013 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 62, 109, 115, 131, 160, 175, 205, 208, 218, 236, 241, 247—249, 253, 255, 256, 258, 263, 266, 268, 273/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä eläinsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 34/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 2.5.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​