Täysistunnon pöytäkirja 46/2014 vp

PTK 46/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

46. KESKIVIIKKONA 30. HUHTIKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.11—15.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Lars Erik Gästgivars /r (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • James Hirvisaari /m11
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Laila Koskela /ps
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riitta Myller /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Markku Rossi /kesk (s)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Juha Sipilä /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd (s)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Sofia Vikman /kok (s)
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Sinuhe Wallinheimo /kok (14.54)

__________

Välikysymyksen esittäminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kimmo Tiilikainen ja 86 muuta edustajaa ovat 30.4.2014 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen työttömyystilanteesta Suomessa (VK 3/2014 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle Kimmo Tiilikaiselle välikysymyksen esittämistä varten.

Kimmo Tiilikainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa todetaan:

'Hallituksen tavoitteena on työllisyysasteen nosto 72 prosenttiin ja työttömyyden alentaminen viiteen prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä.'

Tilastokeskuksen uusimman työvoimatutkimuksen mukaan työttömyys on 9,5 prosenttia. Hallituksen tavoitteeseen nähden Suomessa on 100 000 ihmistä enemmän työttömänä. Maan eri osissa työttömyystilanteessa on suuria eroja.

Nuorten työttömyys on edelleen pahentunut. Myös pitkäaikaistyöttömyys on tuntuvasti aiempaa korkeammalla. Itse asiassa massatyöttömyys näkyy pitkäaikaistyöttömien määrän kasvussa. Se osoittaa etteivät työ- ja elinkeinopoliittiset toimenpiteet vaikuta tehokkaalla tavalla.

Kun mukaan otetaan virallisten lukujen ulkopuolella olevat, vailla työtä on noin 400 000 suomalaista. Suomi on työttömyyskriisissä. Työllisyysaste ei ole noussut vaalikauden aikana lainkaan. Hallitus on epäonnistunut työllisyys- ja talouspolitiikassaan.

Hallituksen maaliskuun kehysriihi ei muuttanut Suomen suuntaa. Suomi on näköalattoman leikkaus- ja veronkorotuspolitiikan kierteessä. Lapsilisien leikkaaminen on tästä viimeisin osoitus. Maksajiksi joutuvat pienituloiset, tavalliset työssäkäyvät ja perheet, jotka ovat muutoinkin tiukoilla ja tarvitsevat eniten palveluja.

Hallitus on omilla toimillaan vaikeuttanut työttömyysongelmaa.

Se on esimerkiksi heikentänyt kotimaisen energian kilpailukykyä kymmenillä prosenteilla ja avannut ovet kivihiilen vyörymiselle Suomeen. Tämä on tarkoittanut vaihtotaseemme tuntuvaa heikkenemistä ja tuhansien työpaikkojen menettämistä. Metsäteollisuuden investointiuutiset kuitenkin osoittavat, että juuri biotaloudessa on mahdollista saada aikaan työpaikkoja.

Työllistävien pienten ja keskisuurten yritysten verotus kiristyy. Niiden edellytyksiä investoida ja työllistää on muutenkin vaikeutettu.

Työllisyysmäärärahoja on toistuvasti jäänyt käyttämättä, vaikka työttömyys on pahentunut. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat työttöminä, koska yksilölliset työllistämistoimet on jätetty tekemättä vaikka niihin olisi ollut rahaa. Kehysriihessä päätetyssä julkisen talouden suunnitelmassa työllisyysmäärärahoja ollaan leikkaamassa.

Työ- ja elinkeinotoimistojen henkilöstölle tehdyn kyselyn mukaan jatkuva hallinnollinen myllerrys on johtanut siihen, että toimistoissa ei kyetä palvelemaan asiakkaita kunnolla — ei työttömiä eikä työnantajia. Juuri vaikeimmassa asemassa olevat työttömät tarvitsevat henkilökohtaista ja pitkäjänteistä palvelua.

Oppositio pitää kestämättömänä sitä, että myös työttömyyden alueellisten erojen tasaamisesta on luovuttu. Suomessa on monia erittäin vaikeassa työttömyystilanteessa olevia kuntia ja seutuja. Samalla on ajettu alas esimerkiksi työllisyysperusteinen investointiavustus, joka on ollut toimiva tapa saada liikkeelle pysyviä työpaikkoja luoneita hankkeita. Samoin on käynyt maakuntien elinkeinoelämän kannalta tärkeälle ja työllisyysvaikutuksiltaan merkittävälle maakuntien kehittämisrahalle.

Pitkäaikaistyöttömyyden hoidon, niin kuin monen muunkin ongelman, hallitus on sysännyt kuntien vastuulle samaan aikaan kun kuntien valtionosuuksia on leikattu.

Työttömyys on Suomen talous- ja muidenkin ongelmien takana. Maamme tilanne on vakava. Siitä huolimatta pääministeri lähtee ja monta muutakin ministeriä on lähdössä hallituksesta.

Suomi tarvitsee hallituksen, joka tarttuu välittömästi työttömyysongelman ratkaisemiseen. On saatava aikaan talouden kasvua ja uusia työpaikkoja. Suomi tarvitsee viime syksynä sovitun palkkaratkaisun jatkoksi laajassa yhteistyössä rakennettavan kasvu- ja työllisyysohjelman.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin uusiin ja välittömiin työttömyyttä vähentäviin ja työllisyyttä parantaviin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy?

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps
 • Annika Lapintie /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Anna Kontula /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Silvia Modig /vas
 • Eila Tiainen /vas
 • Jari Myllykoski /vas
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Martti Korhonen /vas"

Puhemies Eero Heinäluoma:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 198, 228, 229, 232, 233, 240, 242, 244—246, 250—252, 255, 258, 259, 261, 263, 270, 273, 274, 294/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 29.4.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 45/14/2014

Keskustelussa on Kaj Turunen Teuvo Hakkaraisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 121, ei 28, tyhjiä 2; poissa 48.

( Ään. 1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta notaarista ja konsulipalvelulain 34 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 199/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 6.5.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen