Täysistunnon pöytäkirja 47/2005 vp

PTK 47/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

47. TORSTAINA 28. HUHTIKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Timo Soini /ps
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.4. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Satu Taiveaho /sd

28. ja 29.4. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Pehr Löv /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

28.4. edustajat

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Timo Soini /ps
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

28.4. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /r
 • Raija Vahasalo /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suomen liikenneturvallisuuden parantaminen

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 3/2005 vp (Petri Salo /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on ajankohtaiskeskustelu Suomen liikenneturvallisuuden parantamisesta. Esittelypuheenvuorot asiasta käyttävät keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja ed. Petri Salo ja liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen. Näiden puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Esittelypuheenvuorojen jälkeen käytävässä keskustelussa puheenvuorot varataan P-painikkeella ja ne saavat kestää enintään 2 minuuttia.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 40/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 41/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista sekä vesiliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 42/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain, ajoneuvolain ja ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 267/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 62/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 48/3/2005

6) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 85 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​