Täysistunnon pöytäkirja 47/2007 vp

PTK 47/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

47. TORSTAINA 13. SYYSKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 14 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.9. edustajat

 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

13. ja 14.9. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.9. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 54—79/2007 vp, joista hallituksen esitys 62 on esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2008.

Lisäksi ilmoitetaan, että hallituksen esitys valtion talousarvioksi otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa.

Edelleen ilmoitetaan, että talousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 24. päivänä syyskuuta kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Ilkka Viljanen.

Puhemies:

Eduskunta päättänee ilmoittaa vaalin tuloksesta valtioneuvostolle.

Hyväksyttiin.

2) Suullisia kysymyksiä

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on suullinen kyselytunti.

Puhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

__________

3) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2008

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 49/5/2007

4) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 12/2007 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2006 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2007 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2007 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 17.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen