Täysistunnon pöytäkirja 47/2009 vp

PTK 47/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

47. TIISTAINA 5. TOUKOKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.02—16.00), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.00—18.43) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (18.43—20.34).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa:

 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Pekka Ravi /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Suvi Lindén /kok (14.19)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.4. edustaja

 • Paula Risikko /kok

5.5. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

5.—7.5. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Stefan Wallin /r

5.—8.5. edustaja

 • Jan Vapaavuori /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.5. edustaja

 • Sanna Lauslahti /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 29.4.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 34/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto viimeistään 25.9.2009.

Asia pantiin pöydälle 28.4.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 45/1/2009

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto viimeistään 25.9.2009.

2) Hallituksen esitys laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamista koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 228/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 48/1/2009

5) Hallituksen esitys laiksi rautatielain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 31/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 6.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 43/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 6.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 6.5.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen