Täysistunnon pöytäkirja 47/2010 vp

PTK 47/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

47. KESKIVIIKKONA 5. TOUKOKUUTA 2010

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tarja Filatov (14.02—15.58 ja 17.59—19.40), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.58—17.59) ja puhemies Sauli Niinistö (19.40—20.31).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Lauri Oinonen /kesk (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tero Rönni /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Katja Taimela /sd
 • Satu Taiveaho /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (s)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vas (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Bjarne Kallis /kd (19.33)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 4.5.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 46/8/2010

Keskustelussa on ed. Pentti Oinonen ed. Raimo Vistbackan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tarkasti laajakaistapalvelujen saatavuutta myös haja-asutusalueilla ja tarvittaessa ryhtyy pikaisiin toimiin, joilla 100 Mbit/s yhteysmahdollisuus rakennetaan yhteiskunnan tuella perille asti kaikille niille haja-asutusalueilla sijaitseville kotitalouksille, jotka sitä tarvitsevat, henkilön taloudellisesta tilanteesta tai liityntäpisteen etäisyydestä riippumatta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 9; poissa 41.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi luotsauslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 251/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.5.2010 pidetyssä täysistunnossa.

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 46/2/2010

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 2, 4, 5, 8, 10, 12 ja 13 §:n mietinnön mukaisina.

14 §

Saara Karhu /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa.

Marko Asell /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Saara Karhu on ed. Marko Asellin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Saara Karhun ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 14 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 101, ei 60; poissa 38.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 16 ja 18—21 §:n mietinnön mukaisina.

Voimaantulosäännös

Saara Karhu /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että voimaantulosäännös saa sen muodon, mikä on vastalauseessa.

Marko Asell /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Saara Karhu on ed. Marko Asellin kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Saara Karhun ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 58; poissa 38.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys vuoden 2010 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2010 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—16/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö 17.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

4) Hallituksen esitys Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 49/2/2010

3) Hallituksen esitys vuoden 2010 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2010 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—16/2010 vp

Puhemies:

Siirrytään takaisin 3) asiaan ja jatketaan yleiskeskustelua.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 49/1/2010

5) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 46/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 6.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 6.5.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 20.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen