Täysistunnon pöytäkirja 47/2011 vp

PTK 47/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

47. TORSTAINA 6. LOKAKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.46).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Heikki Autto /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Arja Juvonen /ps (s)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Leppä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Hanna Tainio /sd
 • Kauko Tuupainen /ps (s)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä valiokunnan ehdotus yleissopimukseen annetun selityksen peruuttamisesta ja uuden selityksen antamisesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimukseen annetun selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen antamisen.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen kirjelmä eduskunnalle Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteesta, joka sisältää ehdotuksen antamaan hallitukselle tehtäväksi tarkistaa rikoslain seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä sekä tämän jälkeen ryhtyä täydentäviin toimenpiteisiin

Ainoa käsittely

Muu asia  M 1/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen sekä valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskeviksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Laki rikoslain 16 luvun 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 5/2011 vp (Outi Mäkelä /kok ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

7) Laki tuloverolain 89 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 6/2011 vp (Tytti Tuppurainen /sd)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 33/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 7.10.2011 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 17.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​