Täysistunnon pöytäkirja 47/2012 vp

PTK 47/2012 vp

Tarkistettu versio2.0

47. PERJANTAINA 4. TOUKOKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.00—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Jussi Halla-aho /ps (s)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Anne Holmlund /kok
 • Reijo Hongisto /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Jouko Jääskeläinen /kd (e)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Osmo Kokko /ps
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Alexander Stubb /kok
 • Astrid Thors /r (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Ville Vähämäki /ps (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 3.5.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 37—39/2012 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 254, 257, 260—262, 268—271, 273—276, 281, 284, 285/2012 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muutoksen hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2011 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään Eurooppa-neuvoston päätöksen hyväksymisestä.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan sääntöjen mukaisesti valiokunnat ja täysistunto eivät työskentele samaan aikaan. Suuren valiokunnan kokous alkaa klo 13.30. Tämän johdosta tämän asian käsittely ja myös tämä keskustelu keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 48/4/2012

2) Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Venäjän federaation kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 ja 24 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 8.5. kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​