Täysistunnon pöytäkirja 47/2013 vp

PTK 47/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

47. TORSTAINA 2. TOUKOKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.02—18.00) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.00—18.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Leena Harkimo /kok
 • Harri Jaskari /kok
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Pauli Kiuru /kok (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kaj Turunen /ps
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Kaj Turunen /ps (16.17)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (16.17)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan jäsenyydestä edustaja Antti Kaikkonen ja

talousvaliokunnan jäsenyydestä edustaja Paula Lehtomäki.

Toimielinpaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta Suomen Pankin tilintarkastajien

jäsenyydestä edustaja Mika Kari ja KHT, JHTT Tom Sandell sekä

varajäsenyydestä edustaja Raimo Piirainen.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntien täydennysvaalit ja Suomen Pankin tilintarkastajien täydennysvaali toimitetaan huomenna perjantaina 3.5.2013 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna perjantaina kello 10.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 43/2013 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 a ja 14 §:n sekä Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 44/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastolain sekä maaseutuelinkeinotilastoista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7)  Laki elintarvikelain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 17/2013 vp (Anne Kalmari /kesk ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

8) Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 15/2013 vp (Markku Mäntymaa /kok ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

9) Laki asuntokauppalain 2 luvun 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 16/2013 vp (Tytti Tuppurainen /sd)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

10) Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 18/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 3.5.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen