Täysistunnon pöytäkirja 48/2010 vp

PTK 48/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

48. TORSTAINA 6. TOUKOKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.05—17.00) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.00—18.05).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Johanna Sumuvuori /vihr (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Satu Taiveaho /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (s)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Inkeri Kerola /kesk (16.21)
 • Tapani Mäkinen /kok (16.45)
 • Leena Rauhala /kd (18.05)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Puhetta ryhtyi johtamaan ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

2) Hallituksen esitys laiksi yksityishenki- lön velkajärjestelystä annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 52/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 51/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 9) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 53/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Laki rikoslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 20/2010 vp (Päivi Lipponen /sd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

8) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 27/2010 vp (Erkki Virtanen /vas)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 28/2010 vp (Tero Rönni /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

10) Laki eläkkeensaajien asumistuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 29/2010 vp (Anneli Kiljunen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 7.5.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen