Täysistunnon pöytäkirja 48/2011 vp

PTK 48/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

48. PERJANTAINA 7. LOKAKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.03—13.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Heikki Autto /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Leppä /kesk
 • Antti Lindtman /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Jussi Niinistö /ps (e)
 • Mikaela Nylander /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Hanna Tainio /sd
 • Kauko Tuupainen /ps (s)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tasavallan presidentti on tänään 7.10.2011 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 70—75/2011 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 60, 65—75, 78, 79, 82, 83/2011 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Lepäämässä oleva ehdotus laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta

Yksi käsittely

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 2/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomina päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, tai hylätä. Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hylätään. Keskustelu asiasta päättyi 5.10.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 46/1/2011

Keskustelussa on Vesa-Matti Saarakkala Jussi Niinistön kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hyväksytään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy perustuslakivaliokunnan ehdotuksen lakiehdotusten hylkäämisestä, äänestää "jaa"; joka hyväksyy Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksen lakiehdotusten hyväksymisestä, äänestää "ei". Jos vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä on ei-ääniä, on Vesa-Matti Saarakkalan ehdotus hyväksytty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi perustuslakivaliokunnan ehdotuksen lakiehdotusten hylkäämisestä äänin

jaa 125, ei 34; poissa 40

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotusten käsittely yhden käsittelyn asiana päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Seychellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu ja asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan ensi maanantaina 10.10.2011 pidettävässä täysistunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 49/32/2011

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Costa Rican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lisäpöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain, valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2011 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina 10.10.2011 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​