Täysistunnon pöytäkirja 48/2012 vp

PTK 48/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

48. TIISTAINA 8. TOUKOKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.01—15.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 49 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Jukka Gustafsson /sd (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Johanna Jurva /ps (e)
 • Risto Kalliorinne /vas (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Pentti Kettunen /ps (e)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Annika Lapintie /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Riitta Myller /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Simo Rundgren /kesk
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (s)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Astrid Thors /r
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Kaj Turunen /ps (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)
 • Ben Zyskowicz /kok (e)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 3.5.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 31—33/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 31 ulkoasiainvaliokunnan

asiasta U 32 valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan sekä

asiasta U 33 sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 37/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 38/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 39/2012 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muutoksen hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2011 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään Eurooppa-neuvoston päätöksen hyväksymisestä. Keskustelu keskeytettiin 4.5.2012 pidetyssä täysistunnossa

PTK 47/1/2012

Keskustelu ei jatkunut.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 49/1/2012

5) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 2/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 9.5.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​