Täysistunnon pöytäkirja 48/2013 vp

PTK 48/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

48. PERJANTAINA 3. TOUKOKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.01—13.04).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Harri Jaskari /kok
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Pauli Kiuru /kok (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Paula Risikko /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Eila Tiainen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Jutta Urpilainen /sd (s)
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Sofia Vikman /kok
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 250, 251, 254, 257, 260—262, 267, 269, 276, 277, 279—282, 317/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi Paula Lehtomäen ja

talousvaliokunnan jäseneksi Antti Kaikkosen.

2) Suomen Pankin tilintarkastajien täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Suomen Pankin tilintarkastajiksi ja heidän varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

tilintarkastajaksi edustaja Kauko Tuupainen ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle KHT, JHTT Tom Sandell ja tilintarkastajaksi KHT Osmo Immonen ja hänen varajäsenekseen edustaja Mika Kari.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 39/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 13/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 7.5.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​