Täysistunnon pöytäkirja 48/2014 vp

PTK 48/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

48. KESKIVIIKKONA 7. TOUKOKUUTA 2014

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.00—16.37) ja puhemies Eero Heinäluoma (16.37—17.21).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 51 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Lars Erik Gästgivars /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd (e)
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Mika Kari /sd (s)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Pauli Kiuru /kok
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Anna Kontula /vas (e)
 • Jukka Kopra /kok
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Riitta Myller /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Janne Sankelo /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eila Tiainen /vas
 • Jani Toivola /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps (s)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Juha Väätäinen /ps
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Pauli Kiuru /kok (14.16)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (14.20)
 • Tuula Peltonen /sd (14.21)
 • Jukka Kopra /kok (14.25)
 • Risto Kalliorinne /vas (15.02)

__________

Kertomukset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto on 29.4.2014 antanut eduskunnalle kertomuksen yhtiön toiminnasta vuodelta 2013 (K 11/2014 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston täydentävä selvitys tulevan Euroopan komission ohjelmaan vaikuttamisesta

Keskustelu

Valtioneuvoston selvitys  E 34/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvoston perustuslain 97 §:n 1 momentin perusteella 6.5.2014 tekemän päätöksen mukaisesti käydään keskustelu valtioneuvoston täydentävästä selvityksestä valtioneuvoston tavoitteista Euroopan komission tulevalle ohjelmakaudelle (E-jatkokirje VNEUS2014-00361 25.04.2014). Perustuslain mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiassa.

Valtioneuvoston ja valiokunnan puheenjohtajan Miapetra Kumpula-Natrin puheenvuorojen jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 3 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 3 minuuttia.

Pääministerin ja valiokunnan puheenjohtajan puheenvuorojen pituus on 10 minuuttia, ja nuo muut todellakin 3 minuuttia. Aikatauluajattelu menee tämän päivän täysistunnossa siten, että tätä keskustelua, jos siihen tarvetta ilmenee, jatketaan kello 16.30 saakka, ja sitten siirrytään päiväjärjestyksen muihin asioihin.

2) Hallituksen vuosikertomus 2012

Ainoa käsittely

Kertomus  K 13/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Keskustelun avaa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ulkoasiainvaliokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kun asia 5.3.2014 pidetyssä täysistunnossa käsiteltiin loppuun perustuslakivaliokunnan mietinnön osalta, totean, että asian käsittely on nyt kokonaisuudessaan päättynyt.

3) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2013

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 8/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) ja 5) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

4) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2013

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 9/2014 vp

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 3) asian yhteydessä.]

5) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2013

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 10/2014 vp

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 3) asian yhteydessä.]

6) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2012

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 7/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 13/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan konsortiosopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 32/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 8.5.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​