Täysistunnon pöytäkirja 49/2003 vp

PTK 49/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

49. KESKIVIIKKONA 3. SYYSKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tony Halme /ps
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.9. edustajat

 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

3. ja 4.9. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Harry Wallin /sd

3.—5.9. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

3.—7.9. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Immonen /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

3.9. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.9. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko konventin tuloksista ja valmistautumisesta hallitusten väliseen konferenssiin

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2003 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen jatketaan eilen pidetyssä toisessa istunnossa keskeytettyä, konventin tuloksia ja hallitusten väliseen konferenssiin valmistautumista koskevan valtioneuvoston selonteon käsittelyä.

PTK 48/1/2003

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto. Lisäksi muut valiokunnat voivat ulkoasiainvaliokunnan pyynnöstä antaa asiasta lausunnon.

Keskustelu jatkuu:

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 23.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen