Täysistunnon pöytäkirja 49/2009 vp

PTK 49/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

49. TORSTAINA 7. TOUKOKUUTA 2009

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.01—17.27) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.27—19.44).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Juha Hakola /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Harri Jaskari /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Tuula Peltonen /sd
 • Sanna Perkiö /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Stefan Wallin /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Håkan Nordman /r (16.16)
 • Sampsa Kataja /kok (16.56)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.5. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

7. ja 8.5. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.5. edustajat

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Tarja Tallqvist /kd

__________

Kertomukset

Toinen varapuhemies:

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta on 24.3.2009 antanut eduskunnalle kertomuksen neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuodelta 2008 (K 8/2009 vp).

__________

Valiokuntien jäsenet

Toinen varapuhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta sivistysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Sampsa Kataja ja varajäsenyydestä ed. Sirpa Asko-Seljavaara.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Toinen varapuhemies:

Täydennysvaali toimitetaan huomenna perjantaina 8.5.2009 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslista täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 20/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 50/2/2009

3) Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2008 vp

Lakialoite  LA 11/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Laki nimilain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 33/2009 vp (Christina Gestrin /r ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

7)  Laki esitutkintalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 36/2009 vp (Raimo Vistbacka /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain, mielenterveyslain sekä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 95/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttami- sesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 14/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 8.5.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen