Täysistunnon pöytäkirja 49/2010 vp

PTK 49/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

49. PERJANTAINA 7. TOUKOKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.01—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Juha Hakola /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Reijo Paajanen /kok (s)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Satu Taiveaho /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (s)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 7.5.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 58, 59/2010 vp.

__________

Valtioneuvoston periaatepäätökset

Puhemies:

Valtioneuvosto on 6.5.2010 antanut eduskunnan tarkastettavaksi periaatepäätökset Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta, Posiva Oyj:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna sekä Fennovoima Oyj:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta (M 2—4/2010 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 239, 243, 257, 261, 263—265, 267—272, 274—277, 279—282, 284, 285, 287, 288, 290/2010 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies:

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki on 6.5.2010 ilmoittanut muutoksista sidonnaisuuksiinsa (VN 1/2010 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2010 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2010 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—16/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 5.5.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 47/3/2010

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ehdotukset

Seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Oinonen /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentilta 24.10.20 vähennettäväksi 5 200 000 euroa SKJA:n menoihin (ISAF-operaatio), Afganistan, osoitetusta määrärahasta. (LTA 1)

2. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 26.20.70 lisäyksenä 35 000 000 euroa ilma- ja vartioalusten hankintaan. (Vastalause 1)

3. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 26.40.03 lisäyksenä 1 000 000 euroa maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseen. (Vastalause 3)

4. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentilta 27.01.29 vähennettäväksi 1 265 000 euroa puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisämenoihin osoitetusta määrärahasta. (Vastalause 3)

5. Pentti Oinonen /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentilta 27.30.20 vähennettäväksi 5 500 000 euroa sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin osoitetusta määrärahasta. (LTA 3)

6. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentin 27.30.20 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta katsoo, että Suomen nykyinen sotilasoperaatio Afganistanissa on muutettava siviilioperaatioksi, joka tukee maan jälleenrakentamista. Afganistan tarvitsee lisää kouluja ja terveyskeskuksia, ei lisää aseita ja ulkomaisia sotajoukkoja. Suomen sotilaalliseen ope-raatioon käyttämä mittava ja vuodesta toiseen kasvava rahamäärä ohjataan kokonaisuudessaan kohteisiin, joilla tuettaisiin vuosikymmeniä sodasta kärsineen maan jälleenrakentamista." (Vastalause 3)

7. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 29.20.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa ammatilliseen peruskoulutukseen. (Vastalause 1)

8. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.20.30 lisäyksenä 6 000 000 euroa valtionosuuksiin ammatillisen koulutuksen lisäämiseksi 3 000 oppilaalla. (Vastalause 3)

9. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.30.30 lisäyksenä 3 000 000 euroa, josta 1 000 000 euroa kansalaisopistoille, 1 000 000 euroa kesäyliopistoille ja 1 000 000 euroa opintokeskuksille peruskoulunsa päättäneiden, mutta jatkokoulutuspaikkaa vaille jääneiden nuorten opintoseteliavustuksiin. (Vastalause 3)

10. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.30.32 lisäyksenä 8 000 000 euroa oppisopimuskoulutukseen koulutuksen lisäämiseksi 4 000 opiskelijapaikalla. (Vastalause 3)

11. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 29.40.53 lisäyksenä 12 500 000 euroa korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen. (Vastalause 1)

12. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 29.80.52 lisäyksenä 12 500 000 euroa taiteen ja kulttuurin tukemiseen. (Vastalause 1)

13. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 29.90.50 lisäyksenä 12 500 000 euroa liikuntatilojen kunnostamiseen. (Vastalause 1)

14. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 29.91.50 lisäyksenä 12 500 000 euroa nuorisotilojen kunnostamiseen. (Vastalause 1)

15. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.91.51 lisäyksenä 4 000 000 euroa nuorten työpajatoimintaan ja että vastaavalla summalla korotetaan veikkauksen tuloutusodotusta. (Vastalause 3)

16. Pentti Oinonen /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 30.10.55 lisäyksenä 800 000 euroa 4H-toiminnan valtionapuun. (LTA 5)

17. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 32.30.01 lisäyksenä 4 000 000 euroa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin. (LTA 7)

18. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 32.30.46 lisäyksenä 10 000 000 euroa laivanrakennuksen innovaatiotukeen. (Vastalause 1)

19. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 32.30.46 lisäyksenä 20 000 000 euroa laivanrakennuksen innovaatiotukeen. (LTA 8)

20. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 50 000 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin. (Vastalause 1)

21. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 120 000 000 euroa työllisyys-, koulutus- ja erityismenoihin. (Vastalause 2)

22. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 2 000 000 euroa Heinolan Reuman sairaalan toimintojen jatkumisen varmistamiseen. (Vastalause 1)

23. Sari Palm /kd Kari Kärkkäisen /kd kan-nattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 2 000 000 euroa starttirahaan. (LTA 9)

24. Kari Kärkkäinen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa korkean työttömyyden alueiden erityistukeen. (LTA 10)

25. Kari Kärkkäinen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa vaikeasti työllistettävien erityistoimiin. (LTA 11)

26. Raimo Piirainen /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 32.50.63 lisäyksenä 2 500 000 euroa Kuhmon Juminkeon laajennusosan Kopan rakentamiseen. (LTA 14)

27. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 75 000 000 euroa työmarkkinatuen korottamiseen budjettiperusteisesti 2 eurolla päivässä sekä työttömyysturvan lapsikorotusten korottamiseen 20 prosentilla sekä tarveharkinnan poistamiseen työmarkkinatuesta puolison ja lasten osalta. (Vastalause 1)

28. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 127 408 000 euroa työmarkkinatuen korottamiseksi budjettiperusteisesti siten, että 1.7.2010 lukien työmarkkinatuki nousee 700 euroon kuukaudessa. (Vastalause 3)

29. Mikko Kuoppa /vas Pentti Tiusasen /vas kannattamana: momentille 35.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa öljyntorjunnan tehostamiseen. (LTA 15)

31. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 1 000 000 euroa Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin. (Vastalause 3)

32. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 35.20.56 lisäyksenä 14 000 000 euroa suhdanneluonteisiin avustuksiin asunto-osake- ja vuokrataloyhtiöiden korjauksiin. (LTA 16)

33. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.20.60 lisäyksenä 14 000 000 euroa avustuksiin, joilla parannetaan asuntojen energiatehokkuutta tai siirrytään käyttämään uusiutuvia energialähteitä. (Vastalause 3)

34. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentin 35.20.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Vuonna 2010 ARA-vuokra-asuntojen perusparannusjärjestelmä uusitaan siten, että korkotukilainoituksen ehtoja parannetaan uustuotannon lainaehtoja vastaavalla tavalla ja tuki sidotaan korjausten energiatehokkuuteen." (Vastalause 1)

35. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentin 35.20.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) sekä sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (666/2001) perusteella lainansaajan maksettavaksi jäävän perusomavastuun korkotukilainan korosta säädetyn prosenttimäärän puolittamiseksi valmistuvien uusien asuntojen asumiskustannusten pitämiseksi kohtuullisina." (Vastalause 1)

36. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: "Hallituksen on pidettävä yliopistoille antamansa lupaus ja korjattava perusrahoituksen puutteet välittömästi." (Vastalause 1)

37. Raimo Piirainen /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin Oulun yliopistokeskuksen Kajaanin opettajankoulutusyksikön lakkauttamisen estämiseksi ja osoittaa lisämäärärahoja toiminnan jatkamiseen Kajaanissa." (Vastalause 1)

38. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: "Eduskunta edellyttää, että hallitus panostaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen. Nyt rakennettavien asuntojen vuokrat muodostuvat usein liian korkeiksi. Siksi asuntotuotannon korkotuen ehtoja on parannettava puolittamalla omavastuukorko 3,4 prosentista 1,7 prosenttiin. Lisäksi eduskunta edellyttää, että tässä suhdannetilanteessa rakennetaan valtion tuella myös kohtuuhintaisia omistusasuntoja nuorille ja lapsiperheille. Uudisrakentamisessa tulee johdonmukaisesti lisätä puurakentamisen osuutta. Lisäksi ARA-vuokra-asuntojen perusparannusjärjestelmä on uudistettava siten, että korkotukilainoituksen ehtoja parannetaan ja tuki sidotaan korjausten energiatehokkuuteen." (Vastalause 1)

39. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: "Eduskunta edellyttää, että ARA-vuokra-asuntojen perusparannusjärjestelmä uusitaan siten, että korkotukilainoituksen ehtoja parannetaan ja tuki sidotaan korjausten energiatehokkuuteen. Hallituksen on puolitettava korkotuen omavastuu ja porrastettava tuki energiatehokkuuden mukaan niin, että alhaisimman omavastuun saa kaikki energiatehokkuuden kriteerit täyttävä remontti." (Vastalause 1)

40. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin määrärahojen riittävyyden turvaamiseksi ympäristöministeriön hallinnonalalla. Ministeriön tutkimus-, kehitys- ja suunnittelumäärärahojen lisääminen on välttämätöntä ympäristöpolitiikan kestävän suunnittelun, toimeenpanon ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden turvaamiseksi." (Vastalause 1)

41. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: "Eduskunta edellyttää, että hallitus vahvistaa kuntien rahoituspohjaa estääkseen talouskriisin aiheuttamia kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia ja auttaakseen kuntia selviytymään kasvavista palveluhaasteista. Perusoikeuksien turvaamiseksi on kasvavaan köyhyysongelmaan tartuttava välittömästi parantamalla ensisijaista sosiaaliturvaa." (Vastalause 1)

42. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: "Eduskunta edellyttää, että kunnilta ei poisteta valtionosuuksista asiakasmaksutuloja vastaavaa 60 miljoonan euron summaa." (Vastalause 1)

43. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömiin toimiin turvatakseen Reumasäätiön Heinolan Reuman sairaalan toiminnan ja reumapotilaiden korkeatasoisen hoidon jatkumisen loppuvuoden ajaksi ja sillä välin selvittää, miten reumapotilaiden hoito voidaan turvata ja missä muodossa sairaalan toimintaa voidaan jatkaa." (Vastalause 1)

44. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: "Eduskunta edellyttää, että työvoimapolitiikan määrärahojen tasoa nostetaan työttömien ja lomautettujen määrän rajun kasvun vuoksi 50 miljoonalla eurolla ja toimenpiteitä kohdennetaan voimakkaammin ja määrätietoisemmin paitsi nuorten, myös pitkäaikaistyöttömien aktiivitoimiin." (Vastalause 1)

45. Merja Kyllönen /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: "Eduskunta edellyttää, että hallituksen on pidettävä yliopistoille antamansa lu-paus ja korjattava perusrahoituksen puutteet välittömästi." (Vastalause 3)

46. Merja Kyllönen /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen opettajankoulutusyksikön lakkauttamisen estämiseksi ja osoittaa lisämäärärahoja toiminnan jatkamiseen Kajaanissa." (Vastalause 3)

47. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: "Eduskunta edellyttää hallitukselta pikaisia toimia, joilla taataan jokaiselle työttömäksi jääneelle tai työttömyysuhan alaiselle nuorelle koulutus-, työ-, työharjoittelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka." (Vastalause 3)

48. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo vielä tämän kevään aikana eduskunnalle esityksen pitkäaikaistyöttömille suunnattujen aktivointitoimien lisäämisestä, jotta kaikille pitkäaikaistyöttömille voidaan osoittaa koulutus-, työ-, työharjoittelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka. (Vastalause 3)

49. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: "Eduskunta toteaa, että työmarkkinatuki ja peruspäiväraha ovat jääneet erittäin merkittävästi jälkeen ansioiden kehityksestä ja johtavat suoranaiseen köyhyyteen, ja edellyttää hallituksen valmistelevan esityksen työmarkkinatuen ja peruspäivärahan korottamisesta 700 euroon kuukaudessa." (Vastalause 3)

50. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin niin, etteivät molemmat huoltajat olisi samaan aikaan työttöminä yhdessäkään Suomen lapsiperheessä." (Vastalause 2)

51. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: "Eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisyssä eikä siksi nauti eduskunnan luottamusta." (Vastalause 3)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 163, ei 7; poissa 29.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 63; poissa 30.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 61; poissa 28.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 30; poissa 29.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 25; poissa 30.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 22, tyhjiä 5; poissa 26.

( Ään. 6 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 7 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 8 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 8 ehdotusta 7 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 8 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 7 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 7 äänin

jaa 156, ei 17; poissa 26.

( Ään. 7 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 7 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 64; poissa 27.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 63; poissa 26.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 64; poissa 26.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 63; poissa 27.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 61; poissa 28.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 61; poissa 28.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 64; poissa 26.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 63; poissa 26.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 26; poissa 28.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 64; poissa 26.

( Ään. 17 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 18 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 19 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 19 ehdotusta 18 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 19 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 18 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 18 äänin

jaa 153, ei 18; poissa 28.

( Ään. 18 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 18 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 63; poissa 28.

( Ään. 19 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 20 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 21 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 21 ehdotusta 20 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 21 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 20 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 20 äänin

jaa 144, ei 20; poissa 35.

( Ään. 20 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 20 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 65; poissa 27.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 69; poissa 29.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 68; poissa 28.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 68; poissa 27.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 68; poissa 30.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä ed. Raimo Piiraisen ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 40, tyhjiä 2; poissa 27.

( Ään. 26 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 27 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 28 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 28 ehdotusta 27 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 28 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 27 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 27 äänin

jaa 150, ei 22; poissa 27.

( Ään. 27 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 27 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 63; poissa 29.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 33; poissa 32.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 27; poissa 28.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 63; poissa 29.

( Ään. 31 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 34; poissa 27.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 62; poissa 28.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 63; poissa 30.

( Ään. 34 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 36 ja ed. Merja Kyllösen ehdotus 45 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 36 ja ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 68; poissa 29.

( Ään. 35 )

Puhemies:

Ed. Raimo Piiraisen ehdotus 37 ja ed. Merja Kyllösen ehdotus 46 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Raimo Piiraisen ehdotuksesta 37 ja ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 69; poissa 29.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 61; poissa 30.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 60; poissa 29.

( Ään. 38 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 61; poissa 31.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 65; poissa 27.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 66; poissa 30.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 68; poissa 27.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 68; poissa 29.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 100, ei 66; poissa 33.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 68; poissa 27.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 35, tyhjiä 1; poissa 31.

( Ään. 46 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 67; poissa 28.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 68; poissa 28.

( Ään. 48 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 5.5.2010 pidetyssä täysistunnossa.

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 47/4/2010

Päätökset

4 a §

Puhemies:

Pykälä käsitellään momenteittain.

1 momentti

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että 4 a §:n 1 momentti kuuluu sen mukaan kuin on edustajien pöydälle jaettu esitys Pallas-Ylläs-tunturin kansallispuistosta, niin että sana "merkittävästi" poistetaan tästä lauseesta. Kun alkuperäisessä esityksessä rakentaminen ei saa muuttaa "merkittävästi" kansallispuiston luonnetta tai olosuhteita, esitämme, että tämä sana "merkittävästi" poistetaan.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Erkki Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että 1 momentti hyväksytään näin kuuluvana: "Pallas-Yllästunturin kansallispuiston Pallastunturin matkailukeskuksen alueella on luonnonsuojelulain 13 §:n rauhoitussäännösten estämättä sallittu kansallispuiston matkailua palvelevan hotellin majoitus-, ravintola- ja muiden palvelutilojen sekä laskettelurakennelmien kunnostaminen ja rakentaminen. Rakentaminen ei saa vaarantaa kansallispuiston perustamis-tarkoitusta tai suojeltujen luonnonarvojen säilymistä. Rakentamisen yhteydessä on myös varmistettava kansallispuiston maisemallisten sekä rakennetun ympäristön erityisarvojen säilyminen. Kansallispuistoa koskevien luonnonsuojelullisten erityisvaatimusten vuoksi edellä mainittujen matkailupalveluiden välittömät ja välilliset vaikutukset eivät saa olla laajuudeltaan tai nykyisestä tilasta niin poikkeavia, että ne muuttavat kansallispuiston luonnetta tai olosuhteita."

Selonteko hyväksyttiin

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 a §:n 1 momentin mietinnön mukaisena äänin

jaa 101, ei 41, tyhjiä 30; poissa 27.

( Ään. 49 )

2 momentti

Timo Juurikkala /vihr:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 4 a §:n 2 momentti saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, eli että maksimivuodepaikkamäärä olisi 250.

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Timo Juurikkala on ed. Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdottanut, että 2 momentti hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Juurikkalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 a §:n 2 momentin mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 36, tyhjiä 32; poissa 28.

( Ään. 50 )

Eduskunta hyväksyi 4 a §:n 3—6 momentin, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 11.5.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen