Täysistunnon pöytäkirja 49/2011 vp

PTK 49/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

49. MAANANTAINA 10. LOKAKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (12.04—14.31 ja 18.00—19.56), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.31—16.06 ja 19.56—22.12) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.06—18.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 54 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Lasse Hautala /kesk (p)
 • Reijo Hongisto /ps (s)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Johanna Jurva /ps (e)
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Martti Korhonen /vas
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Antti Lindtman /sd
 • Maria Lohela /ps (s)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Jari Myllykoski /vas (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Hanna Tainio /sd
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Reijo Tossavainen /ps (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kauko Tuupainen /ps (s)
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 11 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (12.24)
 • Pauliina Viitamies /sd (13.05)
 • Hanna Tainio /sd (14.09)
 • Reijo Tossavainen /ps (14.58)
 • Petteri Orpo /kok (15.10)
 • Pekka Haavisto /vihr (15.44)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (15.45)
 • Antti Lindtman /sd (16.16)
 • Eero Lehti /kok (16.54)
 • Sampsa Kataja /kok (17.33)
 • Martti Korhonen /vas (20.56)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 6.10.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 39—41/2011 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 39 ulkoasiainvaliokunnan,

asiasta U 40 valtiovarainvaliokunnan sekä

asiasta U 41 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Työjärjestyksen mukaan asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen esittelypuheenvuoron jälkeen lähetekeskustelu jatkuu ryhmäpuheenvuoroilla, joiden pituus on enintään 10 minuuttia. Ryhmäpuheenvuorojen ja debatin jälkeen keskustelu jatkuu nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä. Etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemies voi harkintansa mukaan antaa ministerille puheenvuoron ennen muita puheenvuoroja, ja tällöin ministerin puheenvuoron pituus on enintään 5 minuuttia.

Nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen seuraavassa keskustelussa puheenvuorot myönnetään varausjärjestyksessä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—28) asiasta.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 50/1/2011

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 38/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2012—2015

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tietoturvallisuuden arviointilaitoksista, viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 45/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle kansalaisaloitelaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 46/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 47/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 48/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 49/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 50/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 51/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 52/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle ener-giaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 53/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen valuuttarahaston neljättätoista yleistä jäsenosuustarkistusta ja johtokuntauudistusta koskevan päätöslauselman nro 66-2 hyväksymisestä sekä valtiontakuusta Suomen Pankille

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 63/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta sekä laiksi eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain 69 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetun lain, ulkomaalaislain 91 ja 93 §:n sekä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 73/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 70/2011 vp

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 71/2011 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 72/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle Sey-chellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Keskustelu asiasta keskeytettiin 7.10.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 48/3/2011

Keskustelu ei jatkunut.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina 11.10.2011 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 22.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen