Täysistunnon pöytäkirja 49/2012 vp

PTK 49/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

49. KESKIVIIKKONA 9. TOUKOKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.03—15.44) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.44—16.20).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Christina Gestrin /r (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Johanna Jurva /ps (e)
 • Risto Kalliorinne /vas (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Pentti Kettunen /ps (e)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Annika Lapintie /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (s)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Kaj Turunen /ps (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)
 • Ben Zyskowicz /kok (e)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muutoksen hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2011 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään Eurooppa-neuvoston päätöksen hyväksymisestä. Keskustelu asiasta päättyi 8.5.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 48/4/2012

Keskustelussa on Maria Lohela Vesa-Matti Saarakkalan kannattamana ehdottanut, että eduskunta ei hyväksy Eurooppa-neuvoston päätöstä.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy Eurooppa-neuvoston päätöksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, eduskunta ei ole hyväksynyt Eurooppa-neuvoston päätöstä.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi Eurooppa-neuvoston päätöksen äänin

jaa 120, ei 33; poissa 46.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Asian käsittely ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta päättyi 2.5.2012 pidetyssä täysistunnossa.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi perustuslakivaliokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi myös perustuslakivaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Venäjän federaation kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 ja 24 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustustarvikkeiden viennistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2011 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 51/1/2012

7) Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 14/2012 vp (Mika Niikko /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 22/2012 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 10.5.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​