Täysistunnon pöytäkirja 49/2013 vp

PTK 49/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

49. TIISTAINA 7. TOUKOKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.03—16.46) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.46—18.51).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 44 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Reijo Hongisto /ps (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Risto Kalliorinne /vas (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Mika Kari /sd (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pauli Kiuru /kok (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Martti Korhonen /vas (s)
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Antti Lindtman /sd (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Riitta Myller /sd
 • Outi Mäkelä /kok (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Tom Packalén /ps
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Mikko Savola /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Tuula Väätäinen /sd (s)
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Markus Mustajärvi /vr (14.19)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (14.19)
 • Anneli Kiljunen /sd (15.20)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 2.5.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 21, 22/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 21 liikenne- ja viestintävaliokunnan ja talousvaliokunnan sekä

asiasta U 22 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto on 3.5.2013 antanut eduskunnalle kertomuksen yhtiön toiminnasta vuosilta 2011 ja 2012 (K 9/2013 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa on yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 7 minuutin mittaisin puheenvuoroin. Muut etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 3 minuuttia. Edustaja voi pitää 3 minuutin puheenvuoron poikkeusluonteisesti joko omalta paikaltaan tai puhujakorokkeelta.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 3 minuuttia.

Debatin aikana varataan lausuntovaliokuntien puheenjohtajille mahdollisuus käyttää 2 minuutin mittainen puheenvuoro, jos valiokuntien puheenjohtajat haluavat esitellä oman valiokuntansa kannanottoja.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 50/1/2012

2) Eduskunnan perusteltu lausunto Euroopan unionin toimielimille toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta ehdotukseen direktiiviksi merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteista

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 6/2013 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle valvottua koevapautta koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 140/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 8.5.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen