Täysistunnon pöytäkirja 5/2005 vp

PTK 5/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

5. TIISTAINA 8. HELMIKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Puhemiehen muistosanat Veikko Helteen poismenon johdosta

Täysistunnon aluksi lausuu puhemies Paavo Lipponen ja :

Hyvät edustajatoverit!

Ärade riksdagsledamöter!

Meidät tavoitti lauantaina suruviesti. Eduskunnan puhemies, ministeri ja sosialidemokraattisen liikkeen pitkäaikainen vaikuttaja Veikko Helle on poissa.

Veikko Helteen poliittinen ura oli ainutlaatuisen pitkä, yli 50 vuotta. Helle seurasi isänsä Edvard Helteen jalanjälkiä puusepästä kansanedustajaksi. Koko kansanedustajakautensa ajan hänellä olikin tapana esittäytyä puusepäksi Suomen eduskunnasta.

Helle valittiin eduskuntaan vuonna 1951, ja hän toimi kansanedustajana yhtämittaisesti vuoteen 1983 saakka. Ministerinä hän oli neljässä hallituksessa, pääosin työvoimaministerinä. Tasavallan presidentin valitsijamiehenä hän oli kuusi kertaa. Eduskunnan puhemiehenä hän toimi vuosina 1976—1977 ja varapuhemiehenä useilla valtiopäivillä. Ministerin arvonimi myönnettiin hänelle vuonna 1986.

Veikko Helle uppfyllde alla de förväntningar som grundlagen ställer på en riksdagsledamot. Han uppträdde alltid med allvar och värdighet. Helle åtnjöt sina ledamotskamraters odelade förtroende. Det kom speciellt väl till uttryck i arbetet i ekonomiutskottet, som han var ordförande för i mer än tio års tid. Helle lyckades skapa en exceptionell samarbetsanda i utskottet.

Helteen kohdalla täyttyi kaikki se, mitä perustuslaissa kansanedustajalta odotetaan. Hän esiintyi aina vakaasti ja arvokkaasti. Hän nautti edustajatovereidensa keskuudessa jakamatonta luottamusta. Tämä näkyi erityisesti talousvaliokunnan työssä, jonka puheenjohtajana hän toimi yli kymmenen vuotta. Helle onnistui luomaan valiokunnan työskentelyyn poikkeuksellisen yhteistyöhengen.

Vaikka Veikko Helle aikalaiskuvausten mukaan olisi usein mieluummin tehnyt puusepän töitä, hän hoiti korkeitakin valtiollisia velvollisuuksia ansiokkaasti ja taidolla. Ministeri- ja puhemiesvuosien aikana arvovaltaisten tilaisuuksien — niin valtiopäivien avajaisten kuin kuningatar Elisabethin vierailun — isännöinti sujui maailmanmiehen tyylikkyydellä.

Helle puolusti eduskunnan arvovaltaa ja asemaa. Muistelmissaan hän totesi: "Ei tässä maassa lakeja säädä mikään muu elin kuin eduskunta. Jos joku yrittää, niille laeille ei anneta arvoa."

Toiminta kotikuntansa Vihdin Nummelassa oli Veikko Helteelle kaikkein läheisintä. Työväenyhdistys Elon puheenjohtajana hän toimi 53 vuotta. Vihdin kunnanvaltuuston jäsen Helle oli puolen vuosisadan ajan, josta puheenjohtajana 18 vuotta. Olipa hän ministeri tai puhemies, niin samalla tavalla hän kiinnitti yhdistyksen kokousilmoituksia tolppiin ja tauluihin. SDP:n puoluetoimikuntaan Veikko Helle kuului vuosina 1957—1984, joista viimeiset 12 vuotta puolueen varapuheenjohtajana, ja sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana Helle oli kolme vuotta.

Veikko Helle oli veteraanisukupolven väkevä johtohahmo. Hän piti luonnollisena menoa mukaan asevelitoimintaan. Aseveliliitosta juonsi alkunsa Helteen toiminta Kaatuneiden muistosäätiössä ja Rintamamiesveteraanien Liitossa. Veikko Helteen mielestä oli jo korkea aika laittaa sodissa vuosikausia rämpineiden rintamamiesten- ja naisten sosiaaliturva kuntoon.

Hyvät edustajatoverit!

Ärade riksdagsledamöter!

Veikko Helle var en trygg och anspråkslös person, en samvetsgrann man, den långa vägens Cincinnatus. Han var en medlare och en förhandlare och högaktades över partigränserna. Helle lämnade sina starka spår i utvecklingen av Vichtis, Nyland och hela Finland.

Veikko Helle oli turvallinen ja vaatimaton ihminen, pitkän linjan Cincinnatus. Hän oli sovittelija ja neuvottelija, ja häntä kunnioitettiin yli puoluerajojen. Veikko Helle jätti vahvan rakennusjäljen Vihdin, Uudenmaan ja koko Suomen kehitykseen.

Vi högaktar minnet av Veikko Helle med en tyst minut.

Kunnioitamme Veikko Helteen muistoa hetken hiljaisuudella.

Edustajat kuuntelevat muistosanoja seisoaltaan.

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8. ja 9.2. edustaja

 • Jari Vilén /kok

8.—11.2. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.2. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Eero Lankia /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Timo Seppälä /kok

8.—10.2. edustaja

 • Ilkka Taipale /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 3. päivänä helmikuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 1, 2/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 1 osalta lakivaliokunnan sekä

asian U 2 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 4. päivänä helmikuuta 2005 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 111—118/2004 vp.

__________

Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Kimmo Tiilikainen vapautusta maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että maa- ja metsävaliokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 9. päivänä helmikuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali.

Kun vaalia varten vaalisäännön 8 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat ehdokaslistojen mukaisesti tulleet seuraavat edustajat:

Sihteeri lukee:

Listalta n:o 1

jäseniksi:

 • Arja Alho /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Outi Ojala /vas

varajäseniksi:

 • Klaus Hellberg /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Listalta n:o 2

jäseniksi:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Pehr Löv /r
 • Leena Rauhala /kd

varajäseniksi:

 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Roger Jansson /r
 • Raimo Vistbacka /ps

Puhemies:

Merkitään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan koolle kutsumista varten annan puheenvuoron valtuuskunnan vanhimmalle jäsenelle ed. Saarikankaalle.

Martin Saarikangas /kok:

Arvoisa puhemies! Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan järjestäytymiskokous pidetään torstaina 10. helmikuuta kello 8.30 suuren valiokunnan kokoushuoneessa F-rakennuksessa. Ärade talman! Det konstitutionerande mötet med Finlands delegation i Nordiska rådet hålls torsdagen den 10 februari kl. 8.30 i stora utskottets mötesrum i F-byggnaden.

__________

2) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali.

Kun vaalia varten vaalisäännön 8 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat ehdokaslistojen mukaisesti tulleet seuraavat edustajat:

Sihteeri lukee:

Listalta n:o 1

jäseniksi:

 • Mikko Elo /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd

varajäseniksi:

 • Minna Lintonen /sd
 • Kalevi Olin /sd

Listalta n:o 2

jäseniksi:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok

varajäseniksi:

 • Markku Laukkanen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Irina Krohn /vihr

Puhemies:

Merkitään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan koolle kutsumista varten annan puheenvuoron valtuuskunnan vanhimmalle jäsenelle ed. Drombergille.

Kaarina Dromberg /kok:

Arvoisa puhemies! Kutsun Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan järjestäytymiskokoukseen huomenna keskiviikkona 9. helmikuuta kello 13 päätalon suuren valiokunnan huoneeseen.

__________

3) Suomen Pankin tilintarkastajien vaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 3) asiana on Suomen Pankin tilintarkastajien vaali.

Kun vaalia varten vaalisäännön 8 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on Suomen Pankin tilintarkastajiksi ja heidän varajäsenikseen ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat ehdokaslistojen mukaisesti tulleet seuraavat henkilöt:

Sihteeri lukee:

Listalta n:o 1

tilintarkastajiksi:

 • kansanedustaja Arto Bryggare /sd
 • KHT Veli Vanhanen

varajäseniksi:

 • kansanedustaja Susanna Huovinen /sd
 • KHT Arto Kuusiola

Listalta n:o 2

tilintarkastajiksi:

 • kansanedustaja Esko Kiviranta /kesk
 • KHT Markku Koskela ja 
 • kansanedustaja Timo Seppälä /kok

varajäseniksi:

 • kansanedustaja Mika Lintilä /kesk
 • KHT Keijo Kauppinen ja 
 • kansanedustaja Olli Nepponen /kok

Puhemies:

Merkitään.

Puhemies:

Eduskunta päättänee ilmoittaa vaalin tuloksesta valtioneuvostolle.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Eduskunnan kirjaston hallituksen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 4) asiana on eduskunnan kirjaston hallituksen täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on kirjaston hallituksen henkilökuntajäseneksi ja hänen varajäsenekseen ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistan mukaisesti henkilökuntajäseneksi verkkopalveluamanuenssi Leena Karjalainen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle informaatikko Päivi Erkkilä.

Puhemies:

Merkitään.

Puhemies:

Eduskunta päättänee ilmoittaa vaalin tuloksesta valtioneuvostolle.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 1/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on 3. päivänä helmikuuta 2005 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteinä olevat pääministeri Vanhasen sekä ministereiden Kalliomäki, Enestam, Mönkäre, Koskinen, Pekkarinen, Filatov, Kääriäinen, Rajamäki, Luhtanen, Korkeaoja, Wideroos, Hyssälä, Manninen, Haatainen, Lehtomäki ja Karpela ilmoitukset muutoksista heidän aiempiin selvityksiin sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laeiksi kuolleeksi julistamisesta ja säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 277/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi metsästyslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 278/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, kemikaalilain muuttamisesta sekä rikoslain 44 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 279/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 280/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Hallituksen esitys laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 281/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys laiksi osakeyhtiölain 7 luvun 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 282/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 1/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys eräiden ydinvastuualalla tehtyjen kansainvälisten pöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi näiden pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinvastuulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 2/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

15) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 3/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

16) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 4/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen