Täysistunnon pöytäkirja 5/2009 vp

PTK 5/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

5. TIISTAINA 10. HELMIKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.02—15.44) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (15.44—17.36).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 20 edustajaa:

 • Risto Autio /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r
 • Sari Palm /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Mats Nylund /r (16.21)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.2. edustajat

 • Jyrki Katainen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk

10. ja 11.2. edustaja

 • Jaakko Laakso /vas

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.2. edustajat

 • Risto Autio /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Ville Niinistö /vihr

10. ja 11.2. edustaja

 • Merja Kyllönen /vas

10.—13.2. edustaja

 • Minna Sirnö /vas

__________

Euroopan parlamentin puhemiehen Hans-Gert Pötteringin vierailu

Puhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Euroopan parlamentin puhemies Hans-Gert Pöttering seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 5.2.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 1—3/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 1 lakivaliokunnan,

asiasta U 2 valtiovarainvaliokunnan sekä

asiasta U 3 ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies:

Valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Henna Virkkusen tilalle on valittava uusi varajäsen suureen valiokuntaan, liikenne- ja viestintävaliokuntaan, sivistysvaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan sekä uusi jäsen ympäristövaliokuntaan.

Nimityksensä takia ed. Henna Virkkunen pyytää vapautusta Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 11.2.2009 kello 10 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 7.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2009 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

Pääministerin ilmoitus  PI 1/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen antaa pääministeri Matti Vanhanen ilmoituksen hallituksen politiikasta vuonna 2009 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä. Pääministerin ilmoituksen johdosta käydään valtiopäivien avauskeskustelu.

Keskustelu alkaa ryhmäpuheenvuorokierroksella, jolloin puheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia. Sen jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään 2 minuutin puheenvuoroja, jotka varataan V-painikkeella, sekä sitten mahdollisia vastauspuheenvuoroja näihin puheenvuoroihin.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys riita-asioiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 17.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen