Täysistunnon pöytäkirja 50/2004 vp

PTK 50/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

50. TORSTAINA 29. HUHTIKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Sari Essayah /kd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Pertti Hemmilä /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.4. edustajat

 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

3.—6.5. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Unto Valpas /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29.4. edustaja

 • Virpa Puisto /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

29.4. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Sari Essayah /kd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Esa Lahtela /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Säde Tahvanainen /sd

3.—7.5. edustaja

 • Anni Sinnemäki /vihr

__________

Toimenpidealoitteet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 28. päivänä kuluvaa huhtikuuta päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 16—34/2004 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 28/2004 vp (Marja Tiura /kok ym)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

4) Laki alkoholilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 34/2004 vp (Miapetra Kumpula /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

5) Laki ajoneuvoverolain 12 ja 38 §:n, polttoainemaksusta annetun lain 1 §:n, nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n sekä autoverolain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 37/2004 vp (Erkki Pulliainen /vihr)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

6) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005—2008

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistaina pidettävään toiseen täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 181/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistaina pidettävään toiseen täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 17.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen