Täysistunnon pöytäkirja 50/2005 vp

PTK 50/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

50. KESKIVIIKKONA 4. TOUKOKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Veijo Puhjo /vas
 • Timo Soini /ps
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.5. edustajat

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd

9.—12.5. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai isyysloman vuoksi:

4.5. edustajat

 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (isyysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.5. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Veijo Puhjo /vas
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

9.—13.5. edustaja

 • Ulla Anttila /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi verohallintolain 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi maa-aineslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain, ajoneuvolain ja ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Osittain toinen, osittain ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 267/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 62/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy liikenne- ja viestintävaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 85 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 36/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

10) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 37/2005 vp (Antti Kaikkonen /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

11) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 38/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

12) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 45/2005 vp (Leena Rauhala /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 46/2005 vp (Rosa Meriläinen /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 17.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​