Täysistunnon pöytäkirja 50/2010 vp

PTK 50/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

50. TIISTAINA 11. TOUKOKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.09—16.02 ja 20.05—22.02), toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.02—17.41) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.41—19.16 ja 19.48—20.05).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 18 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Juha Hakola /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Heli Järvinen /vihr
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Seppo Kääriäinen /kesk (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Minna Sirnö /vas
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Minna Sirnö /vas (14.24)
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (14.25)
 • Heli Järvinen /vihr (15.10)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (17.32)

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 6.5.2010 toimit-tanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 12/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Kertomukset

Puhemies:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta on 30.3.2010 antanut eduskunnalle toimintakertomuksensa vuodelta 2009 (K 6/2010 vp).

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Pääministerin ilmoitus hallituksen energiaratkaisuista

Pääministerin ilmoitus  PI 2/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen antaa pääministeri Matti Vanhanen ilmoituksen hallituksen energiaratkaisuista. Pääministerin ilmoituksen johdosta käydään keskustelu.

Keskustelun aloittaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen. Sen jälkeen on ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin. Sen jälkeen puhemies myöntää harkinnan mukaan enintään 3 minuutin mittaisia puheenvuoroja, jotka varataan P-painiketta käyttäen.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Kreikan valtiolle annettavaksi lainaksi ehdotetun määrärahan poistaminen

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 17/2010 vp (Marjaana Koskinen /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Lisätalousarvioaloite lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3) ja 4) asiasta.

Päätökset

Lisätalousarvioaloite lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Kreikan valtiolle annettavaksi lainaksi ehdotetun määrärahan poistaminen

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 18/2010 vp (Pentti Oinonen /ps ym.)

Lisätalousarvioaloite lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Kreikan valtiolle annettavaksi lainaksi ehdotetun määrärahan vähentäminen

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 19/2010 vp (Bjarne Kallis /kd)

Lisätalousarvioaloite lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään valtiovarainvaliokunnan kokouksen ajaksi ja sitä jatketaan kello 19.45.

Täysistunto keskeytettiin kello 19.16.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 19.48

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

5) Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta

Lähetekeskustelu

Muu asia  M 2/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto ja jolle hallintovaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta, työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sekä tulevaisuusvaliokunta voivat antaa lausunnon viimeistään 10.6.2010.

Ministerin esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6) ja 7) asiasta.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 52/3/2010

6) Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna

Lähetekeskustelu

Muu asia  M 3/2010 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lähetekeskustelu

Muu asia  M 4/2010 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys vuoden 2010 toiseksi lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 57/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2010 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 17—19/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 12.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Keskustelua ei syntynyt.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 12.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Puhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot, sitten tulot, sen jälkeen yleisperustelut ja lopuksi mietinnön toinen ja kolmas ponsi.

Muutosehdotukset tehdään yksityiskohtaisessa käsittelyssä. Muutosehdotus, jota ei ole asiakirjoissa, on tehtävä yleiskeskustelun kuluessa ja annettava kirjallisena puhemiehelle.

Menettelytapa hyväksyttiin.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 12.5.2010 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 22.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen