Täysistunnon pöytäkirja 50/2011 vp

PTK 50/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

50. TIISTAINA 11. LOKAKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (12.08—14.00 ja 20.04—21.22), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.00—16.00 ja 18.02—20.04) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.00—17.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 51 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Reijo Hongisto /ps (s)
 • Johanna Jurva /ps (e)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Anna Kontula /vas (e)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Maria Lohela /ps (s)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Jari Myllykoski /vas (e)
 • Lea Mäkipää /ps (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (e)
 • Lasse Männistö /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Simo Rundgren /kesk
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Katja Taimela /sd (e)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Reijo Tossavainen /ps (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Sanna Lauslahti /kok (12.23)
 • Reijo Tossavainen /ps (12.45)
 • Simo Rundgren /kesk (12.57)
 • Sirpa Paatero /sd (15.39)

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää Päivi Lipponen vapautusta suuren valiokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaali toimitetaan ensi perjantaina 14.10.2011 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Työjärjestyksen mukaan asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin 10.10.2011 pidetyssä täysistunnossa.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—28) asiasta.

PTK 49/1/2011

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tiedustelen, haluaako edustaja Reijonen käyttää tänään viimeisen puheenvuoron vai huomenna ensimmäisen puheenvuoron. Edustaja päättää, kummin päin. (Eero Reijonen: Huomenna ensimmäinen!) — Huomenna ensimmäinen, hyvä.

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 51/1/2011

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 38/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2012—2015

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tietoturvallisuuden arviointilaitoksista, viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 45/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle kansalaisaloitelaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 46/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 47/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 48/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 49/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 50/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 51/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 52/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 53/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen valuuttarahaston neljättätoista yleistä jäsenosuustarkistusta ja johtokuntauudistusta koskevan päätöslauselman nro 66-2 hyväksymisestä sekä valtiontakuusta Suomen Pankille

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 63/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta sekä laiksi eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain 69 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion osuudesta terveydenhuollon val- takunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetun lain, ulkomaalaislain 91 ja 93 §:n sekä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 73/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen sekä valvontatoimenpiteiden ja vaihtoehtoisten seuraamusten siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskeviksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 12.10.2011 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 21.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​