Täysistunnon pöytäkirja 50/2012 vp

PTK 50/2012 vp

Tarkastettu versio 2.0

50. TORSTAINA 10. TOUKOKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (16.01—18.06).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 51 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • James Hirvisaari /ps
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Johanna Jurva /ps (e)
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Risto Kalliorinne /vas (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Pentti Kettunen /ps (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Annika Lapintie /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Antti Lindtman /sd
 • Pirkko Mattila /ps
 • Silvia Modig /vas
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Mika Niikko /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (s)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Katja Taimela /sd
 • Astrid Thors /r (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Kaj Turunen /ps (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Tuula Väätäinen /sd (e)
 • Ben Zyskowicz /kok (e)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2012 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 10/2012 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki vammaisvaltuutetusta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 13/2012 vp (Kauko Tuupainen /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki tupakkalain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 16/2012 vp (Merja Mäkisalo-Ropponen /sd ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 33/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 11.5.2012 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen