Täysistunnon pöytäkirja 51/2006 vp

PTK 51/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

51 . KESKIVIIKKONA 10. TOUKOKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Leena Harkimo /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Maija Rask /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Maija Rask /sd
 • Anne Huotari /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.5. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

10. ja 11.5. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Arto Satonen /kok

10.—12.5. edustajat

 • Mikko Immonen /vas
 • Eero Lankia /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Arto Seppälä /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.5. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Markku Koski /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Maija Rask /sd

10.—12.5. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Reino Ojala /sd

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1)  Valtioneuvoston selonteko Euroopan unionin perustuslakisopimuksesta

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 2 valtioneuvoston Euroopan unionin perustuslakisopimuksesta antamasta selonteosta.

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietinnössään ehdottama kannanotto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jonka alussa on yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Edustajia pyydän jo valmiiksi istuutumaan paikoilleen ja muistamaan sen, että tarvittavat keskustelut käydään salin ulkopuolella.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 53/1/2006

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2)  Hallituksen esitys Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 41/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

3)  Hallituksen esitys laiksi mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 42/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 21.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen