Täysistunnon pöytäkirja 51/2007 vp

PTK 51/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

51. TORSTAINA 20. SYYSKUUTA 2007

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Claes Andersson /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Juha Hakola /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 15 edustajaa:

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Claes Andersson /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Merja Kyllönen /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Juha Hakola /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.9. edustajat

 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

20. ja 21.9. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Lyly Rajala /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2008

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin viime istunnossa.

PTK 50/3/2007

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3)—27) asiasta.

__________

Toinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.03.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 16

Puhetta johti toinen varapuhemies Johannes Koskinen.

__________

Edustajat Paavo Arhinmäki ja Mauri Pekkarinen merkittiin läsnä oleviksi.

__________

2) Suullisia kysymyksiä

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on suullinen kyselytunti.

Toinen varapuhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

__________

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2008

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Jatketaan tänään kello 13 keskeytynyttä keskustelua päiväjärjestyksen 1) asiasta.

Peruspalveluministeri Risikon toimialan talousarvioehdotus

Toinen varapuhemies:

Ennalta ilmoitetun mukaisesti ministeri Risikko esittelee sosiaali- ja terveysministeriön pääluokasta omaa sektoriaan, ja sen jälkeen on noin puolen tunnin debattikeskustelu.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 52/1/2007

__________

3) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä valtiovarainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys vuoden 2008 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta sekä laiksi yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laiksi arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys laiksi kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 70/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17)  Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 71/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18)  Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 72/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 74/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20)  Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 75/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 76/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22)  Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 77/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 ja 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 78/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 79/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25)  Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 12/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2006 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 21/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen