Täysistunnon pöytäkirja 51/2009 vp

PTK 51/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

51. TIISTAINA 12. TOUKOKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.05—15.55) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.55—18.14).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 45 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Risto Autio /kesk
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Timo Kalli /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Katja Taimela /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (14.26)
 • Suvi Lindén /kok (15.01)
 • Valto Koski /sd (17.22)
 • Tuomo Hänninen /kesk (17.29)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.5. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Risto Autio /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk

12.—14.5. edustajat

 • Timo Kalli /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk

12.—15.5. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Tuula Väätäinen /sd

13.5. edustajat

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Marja Tiura /kok

13.—15.5. edustajat

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Petteri Orpo /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Unto Valpas /vas

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.5. edustaja

 • Janina Andersson /vihr

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 7.5.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 35, 36/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asioista lausunnot.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 8/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 18.6.2009.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 18.6.2009.

2) Hallituksen esitys laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 53/2/2009

3) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain, mielenterveyslain sekä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely ja ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 20/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi rautatielain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2009 vp

Lakialoite  LA 11/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi kemikaalilain sekä rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 43/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttami- sesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Asian käsittely keskeytettiin 8.5.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 50/4/2009

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 227/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuk-sista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kun ed. Esa Lahtela on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Jyrki Yrttiaho /vas:

Arvoisa herra puhemies! Todellakin ed. Lahtela perusteli hyvin sen, minkä takia asia kannattaa jättää pöydälle ja palata keskusteluun runsaslukuisemmin.

Keskustelu pöydällepanosta päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Esa Lahtela ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 19.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Esa Lahtelan ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 19.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi torstaina 14.5.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​