Täysistunnon pöytäkirja 51/2012 vp

PTK 51/2012 vp

Tarkastettu versio 2.0

51. PERJANTAINA 11. TOUKOKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (13.00—13.04) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.30—15.33).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 49 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Christina Gestrin /r (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Johanna Jurva /ps (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Annika Lapintie /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Antti Lindtman /sd
 • Pirkko Mattila /ps
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (s)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Mikko Savola /kesk
 • Timo Soini /ps (e)
 • Katja Taimela /sd
 • Astrid Thors /r (e)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Kaj Turunen /ps (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Henna Virkkunen /kok
 • Juha Väätäinen /ps
 • Ben Zyskowicz /kok (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 10.5.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 40—42/2012 vp.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 10.5.2012 antanut eduskunnalle valtion tilinpäätöskertomuksen vuodelta 2011 (K 10/2012 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 226, 277—280, 282, 286—290, 294, 295, 297, 303, 307, 310, 329/2012 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustustarvikkeiden viennistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2011 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 9.5.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 49/6/2012

Keskustelussa on Jyrki Yrttiaho Markus Mustajärven kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 2, poissa 53.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 15.30.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.04.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 15.30

Puhetta johti toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti.

3) Eduskunnan perusteltu lausunto Euroopan unionin toimielimille toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta asetusehdotukseen työtaisteluoikeuden harjoittamisesta suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 2/2012 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 23/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2012 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—11/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 15.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 15.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan.

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 15.5.2012 kello 12.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen