Täysistunnon pöytäkirja 51/2013 vp

PTK 51/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

51. TIISTAINA 14. TOUKOKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.03—15.52).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 71 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Teuvo Hakkarainen /ps (e)
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Olli Immonen /ps (e)
 • Jouko Jääskeläinen /kd (e)
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Mika Kari /sd
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Martti Korhonen /vas
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jukka Kärnä /sd (e)
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Antti Lindtman /sd
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markus Lohi /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Jari Myllykoski /vas (e)
 • Lea Mäkipää /ps
 • Lasse Männistö /kok
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Pekka Ravi /kok (e)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Eero Suutari /kok
 • Eila Tiainen /vas
 • Jani Toivola /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Tapani Tölli /kesk
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Juha Väätäinen /ps (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Pekka Haavisto /vihr (15.43)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 8.5.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 23/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Valtioneuvoston tiedonannot

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 8.5.2013 antanut eduskunnalle tiedonannon Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä (VNT 1/2013 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

tarkastusvaliokunnan jäseneksi Heli Paasion,

ympäristövaliokunnan jäseneksi Sirpa Paateron ja

tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi Jouni Backmanin.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 45/2013 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 47/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 48/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kosmeettisista valmisteista ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta.

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 49/2013 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2013 vp

Lakialoite  LA 37/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle joukkoliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle valvottua koevapautta koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 52/1/2012

11) Eduskunnan tiedonsaanti Euroopan rahoitusvakausjärjestelyistä

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 7/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 2/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 15.5.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​