Täysistunnon pöytäkirja 51/2014 vp

PTK 51/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

51. KESKIVIIKKONA 14. TOUKOKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.09—17.13 ja 20.03—20.30) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.13—20.03 ja 20.30—22.09).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Risto Kalliorinne /vas (e)
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Pentti Kettunen /ps (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Riitta Myller /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r (s)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Pekka Ravi /kok (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Henna Virkkunen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd (e)
 • Peter Östman /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Merja Kuusisto /sd (14.31)
 • Annika Saarikko /kesk (14.46)
 • Mari Kiviniemi /kesk (14.53)
 • Timo V. Korhonen /kesk (18.55)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Työttömyystilanne Suomessa

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 3/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan vastaus Kimmo Tiilikaisen ym. välikysymykseen työttömyystilanteesta Suomessa (VK 3/2014 vp ).

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää edustaja Tiilikainen. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Muut etukäteen varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä, ja myös ne saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään tuon saman 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 53/1/2014

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesikulkuneuvorekisteristä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 14/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 15.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 15.5.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 22.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen