Täysistunnon pöytäkirja 52/2006 vp

PTK 52/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

52. TORSTAINA 11. TOUKOKUUTA 2006

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Leena Harkimo /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Mikko Alatalo /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11. ja 12.5. edustaja

 • Ulla-Maj Wideroos /r

11.—13.5. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.5. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

11. ja 12.5. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Laki metsästyslain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 36/2006 vp (Matti Kangas /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

5) Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 39/2006 vp (Hannu Hoskonen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 18.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen