Täysistunnon pöytäkirja 52/2009 vp

PTK 52/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

52. TORSTAINA 14. TOUKOKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.02—17.48) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (18.01—19.34).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 73 edustajaa:

 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Tuija Brax /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Outi Mäkelä /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Stefan Wallin /r
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Henna Virkkunen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 18 edustajaa:

 • Reijo Laitinen /sd (16.18)
 • Ville Niinistö /vihr (16.20)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (16.33)
 • Paula Sihto /kesk (16.46)
 • Outi Mäkelä /kok (16.54)
 • Sampsa Kataja /kok (17.02)
 • Paula Risikko /kok (17.43)
 • Anu Vehviläinen /kesk (17.51)
 • Henna Virkkunen /kok (17.58)
 • Jan Vapaavuori /kok (18.00)
 • Paula Lehtomäki /kesk (18.01)
 • Jyri Häkämies /kok (18.01)
 • Tuija Brax /vihr (18.01)
 • Päivi Lipponen /sd (18.01)
 • Astrid Thors /r (18.01)
 • Mari Kiviniemi /kesk (18.02)
 • Anne Holmlund /kok (18.03)
 • Krista Kiuru /sd (18.32)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13. ja 14.5. edustaja

 • Paavo Väyrynen /kesk

14.5. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Henna Virkkunen /kok

14. ja 15.5. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Petteri Orpo /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.5. edustaja

 • Maarit Feldt-Ranta /sd

13.—15.5. edustaja

 • Janina Andersson /vihr

14.5. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta äitiysvapaan vuoksi:

30.4.—31.12. edustaja

 • Johanna Sumuvuori /vihr

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Ville Niinistö ja varajäsenyydestä ed. Outi Alanko-Kahiluoto. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaali toimitetaan huomenna perjantaina 15.5.2009 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Laki pelastuslain 29 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 38/2009 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

2) Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 40/2009 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Laki tartuntatautilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 42/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 18 suullisella kyselytunnilla.

Täysistunto keskeytettiin kello 17.48.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 18.01

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

5) Hallituksen esitys laeiksi vakuutussopimuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 63/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 §:n ja korkolain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ehdottanut, että asia pannaan pöydälle tiistaina 19.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Mikko Kuopan ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle tiistaina 19.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 49 ja 82 c §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 55/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 15.5.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​