Täysistunnon pöytäkirja 52/2010 vp

PTK 52/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

52. TIISTAINA 18. TOUKOKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.03—16.00 ja 19.57—21.57), toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.00—17.57 ja 21.57—22.47) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.57—19.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Bjarne Kallis /kd (e)
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Arja Karhuvaara /kok (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Kari Kärkkäinen /kd (s)
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Reijo Paajanen /kok (e)
 • Markku Pakkanen /kesk (s)
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Tero Rönni /sd (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Satu Taiveaho /sd (e)
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Marja Tiura /kok (14.28)
 • Matti Kangas /vas (15.47)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (16.23)
 • Tapani Tölli /kesk (20.39)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on 14.5.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 60—65/2010 vp, joista hallituksen esitys 62 on esitys vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi.

Lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 24.5.2010 kello 12.

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 12.5.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 13, 14/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies:

Valtioneuvosto on 12.5.2010 antanut eduskunnalle selonteon kulttuurin tulevaisuudesta (VNS 4/2010 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 250, 262, 266, 273, 278, 283, 286, 289, 291—317, 319—323, 325, 326, 328, 333—339/2010 vp.

__________

Sveitsin parlamentin puhemies Pascale Bruderer Wyssin vierailu

Puhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Haluan ilmoittaa, että Sveitsin parlamentin puhemies Pascale Bruderer Wyss seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Lehtomäki)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 1/2010 vp

Puhemies:

Esitellään ympäristöministeri Paula Lehtomäen ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

2) Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys sidonnaisuuksistaan (apulaisoikeusasiamies Sakslin)

Keskustelu

Muu asia  M 5/2010 vp

Puhemies:

Esitellään apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

3) Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta

Lähetekeskustelu

Muu asia  M 2/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto ja jolle hallintovaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta voivat antaa lausunnon viimeistään 10.6.2010. Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin 11.5.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 50/5/2010

Keskustelussa jatkuu nyt nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) ja 5) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto ja jolle hallintovaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta voivat antaa lausunnon viimeistään 10.6.2010.

4) Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna

Lähetekeskustelu

Muu asia  M 3/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto ja jolle hallintovaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta voivat antaa lausunnon viimeistään 10.6.2010. [Keskustelu sallittu 3) asian yhteydessä.]

5) Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lähetekeskustelu

Muu asia  M 4/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto ja jolle hallintovaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta voivat antaa lausunnon viimeistään 10.6.2010. [Keskustelu sallittu 3) asian yhteydessä.]

6) Hallituksen esitys laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys valtion liikelaitoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 63/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muuttamisesta annettujen määräysten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta ja tieliikennelain 92 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi Työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 240/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 19.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 3/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 287/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 19.5.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 22.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen