Täysistunnon pöytäkirja 52/2011 vp

PTK 52/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (10.01—12.11, 16.01—17.14 ja 21.34—22.57), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.14—18.51 ja 22.57—23.46) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.51—21.34).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Mikael Jungner /sd
 • Arja Juvonen /ps (s)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Lasse Männistö /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Alexander Stubb /kok
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 12 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (10.17)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (10.23)
 • Pekka Haavisto /vihr (10.25)
 • Ville Niinistö /vihr (10.26)
 • Anu Vehviläinen /kesk (10.35)
 • Jouko Skinnari /sd (11.22)
 • Lauri Ihalainen /sd (16.01)
 • Jyrki Katainen /kok (16.02)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (16.02)
 • Jutta Urpilainen /sd (16.02)
 • Mikaela Nylander /r (16.03)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (16.31)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Työjärjestyksen mukaan asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin 12.10.2011 pidetyssä täysistunnossa.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3)—30) asiasta.

PTK 51/1/2011

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämän asian käsittely keskeytetään kansliatoimikunnan ja eduskuntaryhmien kokousten sekä kello 16 alkavan suullisen kyselytunnin takia.

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16 kyselytunnilla.

Täysistunto keskeytettiin kello 12.11.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 16.01.

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma.

__________

Puhetta ryhtyi johtamaan ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi.

__________

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt jatketaan tänään kello 12 keskeytynyttä keskustelua päiväjärjestyksen 1) asiasta.

Etukäteen ilmoitetun aikataulun mukaisesti meillä on vuorossa kaksi ministeriä. Keskustelu aloitetaan ministereitten alustuspuheenvuoroilla, ja sen jälkeen siirrymme debattivaiheeseen. — Ministeri Kyllönen, olkaa hyvä!

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun asia on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan, eli viimeistään 14.11.2011.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 38/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2012—2015

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 28.10.2011

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tietoturvallisuuden arviointilaitoksista, viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 45/2011 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle kansalaisaloitelaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 46/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan. Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 7) asiasta.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Keskustelussa on Markus Lohi ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi keskiviikkona 19.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Markus Lohen ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 19.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

7) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Keskustelussa on Markus Lohi ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi keskiviikkona 19.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Markus Lohen ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 19.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 47/2011 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 48/2011 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 49/2011 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 50/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 51/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 52/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 53/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Keskustelussa on Markus Lohi ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi keskiviikkona 19.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Markus Lohen ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 19.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Keskustelussa on Tapani Tölli ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi tiistaina 18.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Tapani Töllin ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 18.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2011 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen valuuttarahaston neljättätoista yleistä jäsenosuustarkistusta ja johtokuntauudistusta koskevan päätöslauselman nro 66-2 hyväksymisestä sekä valtiontakuusta Suomen Pankille

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 63/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Keskustelussa on Markus Lohi ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi tiistaina 18.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Markus Lohen ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 18.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta sekä laiksi eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2011 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Keskustelussa on Markus Lohi ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi tiistaina 18.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Markus Lohen ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 18.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2011 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain 69 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2011 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion osuudesta terveydenhuollon val- takunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kustannuksista ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2011 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2011 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetun lain, ulkomaalaislain 91 ja 93 §:n sekä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 73/2011 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 14.10.2011 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 23.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen