Täysistunnon pöytäkirja 52/2012 vp

PTK 52/2012 vp

Tarkastettu versio2.0

52. TIISTAINA 15. TOUKOKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.03—15.54) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.54—16.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Jouni Backman /sd
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Jukka Gustafsson /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • James Hirvisaari /ps
 • Reijo Hongisto /ps (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Olli Immonen /ps (s)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Ilkka Kantola /sd (e)
 • Mika Kari /sd (e)
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Osmo Kokko /ps
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Lindström /ps
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Outi Mäkelä /kok (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mika Niikko /ps (s)
 • Tom Packalén /ps (s)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr (s)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Jouni Backman /sd (14.20)
 • Timo V. Korhonen /kesk (14.25)
 • Tapani Tölli /kesk (15.26)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan perusteltu lausunto Euroopan unionin toimielimille toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta asetusehdotukseen työtaisteluoikeuden harjoittamisesta suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen

Ainoa käsittely

Muu asia  M 2/2012 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan mietintö. Valiokunta ehdottaa, että eduskunta antaa Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen liitetyssä, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa tarkoitetun perustellun lausunnon toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Eduskunta päätti antaa perustellun lausunnon toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta suuren valiokunnan mietinnön mukaisena.

Asian käsittely päättyi.

2) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi työtaisteluoikeuden harjoittamisesta suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen (Monti II -asetus)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  U 29/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on päättänyt, että valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi työtaisteluoikeuden harjoittamisesta suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen otetaan keskusteltavaksi täysistunnossa.

Perustuslain mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt. [Keskustelu sallittiin 1) asian yhteydessä.]

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 23/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2012 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—11/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö 9. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 53/1/2012

4) Hallituksen esitys eduskunnalle tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Uruguayn kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 40/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 41/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 42/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2012 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 53/2/2012

9) Hallituksen esitys eduskunnalle Venäjän federaation kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjan hyväksymisestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 ja 24 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 24/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 16.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 16.5.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​