Täysistunnon pöytäkirja 52/2014 vp

PTK 52/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

52. TORSTAINA 15. TOUKOKUUTA 2014

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.02—18.34) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (18.34—20.23).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Reijo Hongisto /ps
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Mika Kari /sd (e)
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Elsi Katainen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Jukka Kopra /kok
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Antti Lindtman /sd
 • Riitta Myller /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Jussi Niinistö /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (s)
 • Heli Paasio /sd
 • Sari Palm /kd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Alexander Stubb /kok
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Jani Toivola /vihr
 • Anu Urpalainen /kok
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Henna Virkkunen /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Ville Vähämäki /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Sinuhe Wallinheimo /kok (16.17)
 • Johanna Karimäki /vihr (16.30)
 • Sampsa Kataja /kok (16.30)
 • Anu Urpalainen /kok (16.34)
 • Sari Palm /kd (16.35)
 • Ville Vähämäki /ps (16.44)
 • Jussi Niinistö /ps (17.06)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan.

2) Kansalaisaloite: Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla (KAA 2/2014 vp)

Lähetekeskustelu

Muu asia  M 2/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 3 minuuttia. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Pyydetään kokouksien siirtämistä salin ulkopuolelle, hiljennytään kuuntelemaan Pauli Kiurua.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asia lähetetään sivistysvaliokuntaan. [Yleisölehteriltä huudettiin.] — Täällä ei yleisöllä ole puheoikeutta.

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

3) Hallituksen vuosikertomus 2013

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 12/2014 vp

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 19.9.2014.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesikulkuneuvorekisteristä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Nuorten syrjäytyminen

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 3/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 16.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

6) Valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko 2050

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 20.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 16.5.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen