Täysistunnon pöytäkirja 53/2001 vp

PTK 53/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

53. PERJANTAINA 4. TOUKOKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Risto Kuisma /rem
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Kirsi Piha /kok
 • Veijo Puhjo /vas
 • Leena Rauhala /skl
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Katja Syvärinen /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Lasse Virén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.5. edustajat

 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Sauli Niinistö /kok
 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.5. edustaja

 • Kirsi Piha /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.5. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Risto Kuisma /rem
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Leena Rauhala /skl
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Katja Syvärinen /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Lasse Virén /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot HE 63—65/2001 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot KK 205, 217, 233, 235, 246, 254, 267, 268, 272, 274, 277, 278, 282—288, 290, 291, 293, 295, 296, 298, 299, 307/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2000 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

(Hälinää — Puhemies koputtaa) Puheenvuoro on ed. Ala-Nissilällä. Pyydän edustajia rauhoittumaan.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 54/3/2001

3) Vahvistamatta jääneenä palautuneet laki rikoslain muuttamisesta, laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta ja laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta (HE 27/1999 vp)

Lähetekeskustelu

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 3/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

4) Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 185/2000 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​