Täysistunnon pöytäkirja 53/2003 vp

PTK 53/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

53. TIISTAINA 9. SYYSKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Tony Halme /ps
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Roger Jansson /r
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Maija Perho /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pia Viitanen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.9. edustajat

 • Hannes Manninen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Martin Saarikangas /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

9. ja 10.9. edustaja

 • Liisa Hyssälä /kesk

9.—12.9. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd

9.—16.9. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

9.—18.9. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.9. edustajat

 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Pia Viitanen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.9. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Valto Koski /sd

9.—11.9. edustaja

 • Roger Jansson /r

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 4. päivänä syyskuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 28/2003 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi Varustamoliikelaitoksesta, Luotsausliikelaitoksesta ja Merenkulkulaitoksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 38/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys luotsauslaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 39/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 40/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi seutuvaltuustokokeilusta ja seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 41/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 62/2003 vp (Anne Huotari /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 63/2003 vp (Iivo Polvi /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 69/2003 vp (Ulla Anttila /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

8) Laki perhehoitajalain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 79/2003 vp (Päivi Räsänen /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki sairausvakuutuslain 21 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 80/2003 vp (Päivi Räsänen /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 10) ja 11) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki työsopimuslain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 81/2003 vp (Päivi Räsänen /kd)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

11) Laki sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 82/2003 vp (Päivi Räsänen /kd)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 18.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio