Täysistunnon pöytäkirja 53/2005 vp

PTK 53/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

53. TORSTAINA 12. TOUKOKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Timo Soini /ps
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Säde Tahvanainen /sd
 • Matti Kangas /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.5. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Ilkka Kanerva /kok

12. ja 13.5. edustajat

 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Simo Rundgren /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.5. edustaja

 • Marjukka Karttunen /kok

12. ja 13.5. edustaja

 • Kauko Juhantalo /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.5. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas

12. ja 13.5. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Tero Rönni /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 1/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 6.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 280/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys maantielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2005 vp

Lakialoite  LA 15/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy liikenne- ja viestintävaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 28/2005 vp (Raimo Vistbacka /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki polttoainemaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 42/2005 vp (Pekka Vilkuna /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 8/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eräiden ydinvastuualalla tehtyjen kansainvälisten pöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi näiden pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinvastuulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 2/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen